Erepenning voor beheerstichting Bos van Ypeij

TYTSJERK - Stichting Op Toutenburg uit Tytsjerk heeft zondagavond 10 september de Koninklijke Erepenning ontvangen. Zij kreeg deze voor haar jarenlange inzet om Park Vijversburg in Tytsjerk in stand te houden.

Het park, in de volksmond bekend als het Bos van Ypeij, bestaat 125 jaar en biedt ontspanning voor jong en oud. Er is ruimte voor kunst en cultuur, natuur en allerlei activiteiten. Stichtingsvoorzitter Theunis Piersma kreeg de erepenning uit handen van loco-commissaris van de Koning Sietske Poepjes. Burgemeester Jeroen Gebben sprak zijn waardering uit voor het werk van de stichting en al haar vrijwilligers. Armenzorg In 1892 bepaalde landheer Age Looxma Ypeij in zijn testament dat zijn bezittingen in handen kwamen van de op te richten Stichting Op Toutenburg. Dat betrof onder andere zijn landhuis, enkele boerderijen, 500 hectare grond en woonhuizen. Met de inkomsten uit dit bezit wilde Looxma Ypeij armenzorg financieren en het wandelpark in stand houden. Later verviel de armenzorg en was het doel van de stichting het beheer van Park Vijversburg en het organiseren van activiteiten ter bevordering van kunst en cultuur. Renovatie Het wandelpark onderging onlangs een grootscheepse renovatie. Er kwam een flinke uitbreiding van het bos en de villa kreeg een glazen paviljoen voor exposities. Ook werd de villa grondig gerestaureerd. Het park trekt jaarlijks enkele tienduizenden bezoekers uit de wijde omgeving van Tytsjerk.