Piet en Jannie Sjonger, een halve eeuw koster in Friens

FRIENS - Piet Sjonger en Jannie Sjonger-Eitens werden zondag 17 september in het zonnetje gezet omdat het vijftig jaar geleden was dat zij koster en doodgraver van de kerk in Friens werden. 

De kerkdienst en receptie ter ere van Piet en Jannie werd druk bezocht door de bewoners van Friens, leden van de Hervormde Gemeente Friens-Idaard en tal van anderen. Tevens viel hen de V.K.B.-erepenning (Vereeniging van Kerkrentmeesters Beheer) ten deel. Bezoekers van alle rangen en standen konden door de jaren heen altijd op een gastvrij welkom rekenen. Ze kregen doorgaans altijd de sterke verhalen van Piet over de mystieke sfeer, de stralingen, de Van Sytzama’s en wat zich verder in en om de kerk afspeelde te horen. De restauratie van de kerk, aan het einde van de jaren tachtig, bracht veel over de geschiedenis van de kerk aan het licht. Piet stond er bij zo vaak hij kon, of groef mee toen de restanten van een grafkelder in de kerk aan het licht kwamen. Jannie is meestal in de kerk te vinden om alles klaar te zetten voor de kerkdiensten of de culturele evenementen. Van haar krijgen de kerkgangers dan koffie en zelf gebakken cake. Afgelopen zondag bood het kerkbestuur dit kosters-echtpaar een receptie aan. Het Lokaeltsje in Friens bleek in de voorbereiding te klein, maar de schuur van de Bergsma’s was wel geschikt voor de vele aanmeldingen die binnenkwamen. Met dank aan Binne Sjonger.