Wijk Tjerk Hiddes / Cambuursterhoek ruilt tegels in voor fruitstruiken

LEEUWARDEN - Operatie Steenbreek houdt in samenwerking met Groei & Bloei en Wijkpanel Tjerk Hiddes / Cambuursterhoek op zaterdag 23 september een 'Tegel eruit, fruitstruik erin'-actie.

Wie tussen 12.00 en 16.00 uur een tegel inlevert bij de Operatie Steenbreek-stand krijgt er een fruitstruik voor terug! 

Op zaterdagmiddag kunt u de Steenbrekers aan de deur verwachten. Gewapend met kruiwagens en een schep komen zij u een fruitstruik aanbieden in ruil voor een tegel uit uw tuin. Samen gaan we de strijd aan tegen verstening in uw wijk. Heeft u de Steenbrekers aan de deur gemist? U kunt uw tegel van 12.00 tot 16.00 uur zelf inleveren op het plein bij Buurthuis Tjerk Hiddes. De middag wordt muzikaal begeleid door draaiorgel De Fruitschalen.

Operatie Steenbreek

Leeuwarden is één van de 48 steden die met Operatie Steenbreek die de uitdaging is aangegaan om verstening van de stad tegen te gaan. Hierdoor kan het water namelijk niet goed wegstromen en krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. De biodiversiteit gaat erop achteruit en het zorgt voor hittestress. Uit onderzoek van de Gemeente Leeuwarden blijkt dat de wijk Tjerk Hiddes / Cambuursterhoek voor 77% uit verhard oppervlakte bestaat! Draag zaterdag 23 september je steentje bij aan een groene en gezonde leefomgeving en lever een tegel in! Operatie Steenbreek wordt mede mogelijk gemaakt door hogeschool Van Hall Larenstein, de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, het Nordwin College en Provincie Fryslân.