Asieldier van de week | Agapornis Olyvar

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Olyvar, een prachtig gekleurd Agapornisje. We vragen speciale aandacht voor dit mooie vogeltje aangezien we de laatste tijd steeds vaker (volière)vogeltjes binnenkrijgen in onze opvang. Agapornis Olyvar is een leuk, vrolijk vogeltje. Hij zou graag een goed plekje vinden waar hij voldoende ruimte heeft om zijn vleugels te kunnen strekken en waar hij gezelschap krijgt van een of meerdere soortgenootjes. Wat wel belangrijk is om te beseffen is dat vrolijkheid bij Agapornissen vaak samen gaat met geluid, ze kunnen behoorlijk kwetteren. Naast Olyvar krijgen we de laatste tijd regelmatig ook andere vogels binnen, zoals grasparkieten, kanaries en een zebravinkje. Mocht u interesse hebben in een leuk vogeltje kunt u altijd een kijkje nemen op onze site! Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.