Open dag Woongroep 50-plus Blyn Anker

Leeuwarden - Woongroep 50-plus Blyn Anker te Leeuwarden houdt op zaterdag 23 september een open dag.

Senioren die geïnteresseerd zijn in groepsgewijs wonen kunnen van 11.00 tot 16.00 uur binnenlopen in de ontmoetingsruimte van de woongroep aan De Kei 3 V (hoek Brandemeer – De Kei). Woongroep Blyn Anker is een club van actieve mensen die destijds zelf het initiatief nam tot de start van een nieuw woongroepproject in Leeuwarden. De bewoners zijn vijftigplussers, zowel alleenstaanden als partners. De leeftijd varieert op dit moment tussen de 60 en 85 jaar. Zij bewonen als goede buren ieder zelfstandig de eigen woning. De motieven van deze manier van wonen en leven zijn divers. De bewoners willen graag zo lang mogelijk de regie over het eigen leven behouden. Door elkaar te steunen en aan te vullen lukt dat beter. Als goede buren geven zij elkaar aandacht en helpen elkaar met hand- en spandiensten. Voor verdere informatie: www.woongroepblynanker.frl.