Conflict met je verhuurder? Nieuw Elan helpt!

LEEUWARDEN - Lutz Jacobi gaat voor de Huis aan Huis regelmatig in gesprek met mensen in Leeuwarden. Deze keer met Rudi Veltman van Huurdersplatform Nieuw Elan.

Huurderplatform, wat doen jullie precies? ,,Wij behartigen al 32 jaar de belangen van huurders. Tegenwoordig zijn dat er zo’n 10.000. Voornamelijk van Elkien. En voornamelijk in Leeuwarden en Sneek. Actueel zijn de hoge woon- en zorglasten. Die proberen we in overleg met de gemeente en Elkien naar beneden te krijgen. Verder kunnen huurders hier terecht wanneer zij een conflict hebben met de corporatie of hun particuliere verhuurder." Wat voor klachten zien jullie het meest? ,,Klachten over te hoge huur en slecht onderhoud. Het komt geregeld voor dat huisjesmelkers, maar ook corporaties meer huur rekenen dan wettelijk toegestaan. Wij begeleiden mensen dan bij de Huurcommissie, die een bindende uitspraak doet en een huurverlaging kan opleggen. Dat kan overigens ook wanneer de verhuurder de woning niet goed onderhoudt. Denk aan slecht schilderwerk en brandonveilige situaties." Zijn er voldoende huurwoningen in Leeuwarden? ,,Dat is maar hoe je er naar kijkt. Ja, zeggen de corporaties. Wij vinden echter dat er nog wel wat bij kan. Vooral betaalbare huurwoningen, want duurdere huur kunnen veel mensen niet betalen. De wachttijd is hier gemiddeld een jaar. In vergelijking met de Randstad is dat peanuts. Maar je zult maar in een lastige situatie zitten, dan kan een jaar heel lang zijn." Kunnen alle huurders bij jullie aankloppen? ,,In principe wel. Maar huurders van WoonFriesland zijn eigenlijk aangewezen op de Bewonersraad. Elkien-huurders zijn automatisch lid van ons. Zij betalen 1,20 euro per maand. Dit bedrag zit bij de huur in, dus je merkt er niets van. We ondersteunen hier met drie betaalde krachten en een grote groep vrijwilligers." Hoe kunnen Leeuwarder huurders jullie bereiken? ,,Je kunt het beste bellen of mailen om een afspraak te maken. Zomaar binnenlopen is niet handig, omdat je dan de kans loopt dat we met een cliënt in gesprek zijn. Dat is voor niemand leuk. Als je een afspraak maakt kunnen we echt de tijd voor je nemen. Kijk voor meer informatie op nieuw-elan.nl."