Replica vrijheidsprivilege Friezen uit 1417 onthuld

LEEUWARDEN - Commissaris van de Koning Arno Brok heeft donderdag 28 september, samen met historicus Oebele Vries, een replica van het vrijheidsprivilege uit 1417 op het provinciehuis onthuld. Het vrijheidsprivilege markeert de bijzondere positie van de Friezen in de middeleeuwen.

Op 30 september is het exact 600 jaar geleden dat de Rooms-koning Sigismund de Friezen het vrijheidsprivilege gaf. De Friezen konden hiermee hun eigen bestuur regelen. Er was geen vorst die het hoogste gezag uitoefende. En dat was bijzonder in de Middeleeuwen. In bestuurlijk opzicht namen de Friese landen ook een uitzonderingspositie in. De Friezen hadden het bestuur in eigen handen. Met lezingen van Oebele Vries en Bert Looper werd er stil gestaan bij dit topdocument van de Friese vrijheid. Alle bezoekers van het provinciehuis kunnen vanaf heden de replica van het document bekijken. Het origineel ligt in de kluizen van cultuurhistorisch centrum Tresoar in Leeuwarden. Wolkom op de lêste tongersdei fan ‘e moanne De provincie organiseert op elke laatste donderdag (uitgezonderd vakanties) van de maand een vrij toegankelijke activiteit in het provinciehuis. Soms door de provincie georganiseerd, soms door inwoners, maar altijd voor de inwoners van de provincie. Het volledige overzicht van activiteiten is te vinden op de provinciale website.