Afscheidsdienst voormalig Gereformeerde Kerk Grou

GROU - De PKN Gemeente Grou-Jirnsum zal op zondag 29 oktober 2017 op gepaste wijze afscheid gaan nemen van de voormalig Gereformeerde Kerk in Grou.

Zoals eerder in het nieuws is geweest heeft de PKN Gemeente vergevorderde plannen om het kerkgebouw een andere bestemming te geven. Hiermee komt dan een einde aan de functie van het kerkgebouw die het jaren heeft gehad. Een kerk is bij uitstek een plek, waar letterlijk lief en leed wordt gedeeld. Samen met familie, vrienden en gemeenteleden worden belangrijke momenten in het leven gemarkeerd. Iedere week weer. Daarmee worden ook iedere week dierbare herinneringen opgebouwd. Het spreekt vanzelf dat iedereen die betrokken is bij de kerkgemeenschap, maar ook ver daarbuiten zo herinneringen heeft opgebouwd in de loop der jaren. Mooie blije en vreugdevolle, maar ook verdrietige en soms minder goede herinneringen. Dat alles tezamen maakt van een kerkgebouw, wat uiteindelijk ook maar is opgebouwd uit een aantal stenen en dakpannen, toch altijd een bijzondere plek. En dat geldt uiteraard niet alleen in Grou. De indeling van deze dag ziet er als volgt uit: om 9.30 uur koffie voor degenen die van buiten Grou komen, om 10.00 uur aanvang dienst, om 11.15 uur receptie en presentatie herdenkingsboekje, en om 12.30 uur lunch. Wie dit afscheid bij wil wonen wordt vriendelijk verzocht dit uiterlijk 15 oktober kenbaar te maken. U kunt aangeven bij welk onderdeel u aanwezig wilt zijn. Opgave kan via: www.pkngroujirnsum.nl of schriftelijk: familie Hoogeboom, de Kûpe 16, 9001 MC Grou.