Samenwerking ROC Friese Poort en Thuiszorg het Friese Land 

LEEUWARDEN - ROC Friese Poort en Thuiszorg Het Friese Land slaan de handen ineen. Woensdag 4 oktober was de aftrap van de samenwerking in de Kanselarij in Leeuwarden.

Studenten die bij ROC Friese Poort de opleiding Verzorgende IG volgen, krijgen vanaf nu de mogelijkheid om in de praktijk te leren bij Thuiszorg het Friese Land. Eerste groep studenten gestart Zowel studenten van de beroeps opleidende leerweg (BOL, reguliere variant) als die van de beroeps begeleidende leerweg (BBL, ook wel werken en leren variant) kunnen dit traject volgen. De eerste groep BBL-studenten is inmiddels gestart en de eerste BOL-studenten starten in 2018. Uniek is dat de studenten extramuraal, dus buiten de instelling, hun praktijkdeel volgen. Tot nu toe vond het praktijkgedeelte alleen nog binnen de muren van zorginstellingen plaats (intramuraal). Samenwerking onderwijs en werkveld Onder de noemer ‘Samen leren werkt beter’ hebben de beide partijen tijdens de startbijeenkomst ook verder nagedacht over hoe de studenten optimaal in de praktijk kunnen leren bij Thuiszorg het Friese Land. De uitkomsten van de bijeenkomst worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het traject. ROC Friese Poort geeft op deze manier haar onderwijs vorm in nauwe samenwerking met het werkveld. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij het beroepenveld krijgen studenten toekomstbestendig onderwijs, waarbij leren in de praktijk en in school met elkaar zijn verweven. Veranderingen in de zorg in Friesland De zorg in Friesland verandert. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en er is een complexere zorgvraag. Daarnaast wordt technologie een steeds groter onderdeel binnen de zorg (domotica). Maar er is ook sprake van sterke vergrijzing en krimp in delen van Friesland. Dat vraagt om een vernieuwing van de zorg. Zo’n vernieuwing begint in het onderwijs. Met deze samenwerking bundelen ROC Friese Poort en Thuiszorg het Friese Land de krachten om die uitdaging aan te gaan.