Blaastesten na wedstrijd SF Deinum - SC Flamingo

DEINUM - Het Bobsport-promotieteam is zondag 8 oktober vanaf 13.15 uur aanwezig bij voetbalvereniging SF Deinum. Het promotieteam maakt voor de wedstrijden Bob-afspraken met de bezoekers van de wedstrijd SF Deinum – SC Flamingo en controleert na afloop of de Bob 0% alcohol heeft gedronken.

Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien mensen na een bezoek aan de sportkantine bij controle meer alcohol heeft gebruikt dan is toegestaan. De Bobsport-campagne maakt sporters en supporters bewust van de effecten van alcohol in het verkeer. Bobsport-campagne Het doel van de Bobsport-campagne is om het rijden onder invloed na het bezoek aan de sportkantine terug te dringen. Met de Bobsport campagne maakt Sport Fryslân de sporters en supporters bewust van de effecten van alcohol in het verkeer. Alle Friese kaats-, voetbal-, tennis-, hockey-, golf-, korfbalverenigingen en binnensportaccommodaties kunnen meedoen aan de Bobsport-campagne. De Bobsport-campagne is een initiatief van Sport Fryslân, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), MF uitzendbureau, Platform Nuchtere Fries en Politie district Fryslân. Twitter                                      Bobsport is in Fryslân te volgen via Twitter: hwww.twitter.com/BobSport_FRL. Meer informatie over de campagne kunt u vinden op www.sportfryslan.nl. Over Sport Fryslân Bijna één op de drie Friese inwoners bewegen te weinig. Elke dag weer zetten wij ons in om deze 240.000 Friezen in beweging te krijgen. Daar werken we samen aan met de provincie, gemeenten, verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen, vrijwilligers en de inwoners van Friesland. Gezamenlijk aan de slag voor een vitaal Fryslân. Uitnodiging: Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de wedstrijd SF Deinum – SC Flamingo op Sportpark SF Deinum, It Holt 17 te Deinum. De wedstrijd start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.45 uur. Het Bobsport-promotieteam is vanaf 13.15 uur aanwezig.