Stileven | Hij was geen herenboer die zich verheven voelde boven anderen

Leeuwarden - Ik heb lang bij Tûmba gewerkt, het centrum tegen discriminatie. Maar dat garandeert niet dat ik vrij ben van vooroordelen. Misschien is 't wel andersom. Dat schijnt zelfs een psychologische theorie te zijn: belastingambtenaren maken een puinhoop van hun eigen boekhouding, schilders verven hun eigen huis met tegenzin. Zo heb ik vooroordelen over boeren.

Dus toen ik het verhaal hoorde over een zoon van een herenboer die niet mocht kaatsen met een arbeidersjongen – te min – schreef ik dat graag op. Te graag, want het verhaal klopt niet. De Bildtse boer was geen herenboer die zich verheven voelde boven anderen. Geen spráke van, zeggen mensen die hem kennen. Echt niet Ate, zei een pakesizzer die haar opa nog nooit zo boos had gezien als om dat stukje (STILeven 16 augustus). Hoe het wel zit, daar kom ik misschien nog eens op terug. Maar nu alvast: sorry, Hessel Bierma.