Expositie in kader van 125 Jaar Brassband Apollo Grou

Grou -  Onder de titel ‘It Muzyk giet troch de Buorren’ is er van 7 oktober tot en met 26 november een tentoonstelling in museum ‘Hert fan Fryslân’ in Grou. Centraal onderwerp is Brassband Apollo Grou, dat 125 jaar bestaat. 

De jubileumexpositie geeft de historie van Apollo weer. Naast foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten zijn er onder andere instrumenten, vaandels, uniformen, boeken en prijzen uitgestald. Daarnaast zijn natuurlijk de vaste exposities in het museum te zien. Oud-Apollo-dirigent Jan de Haan componeerde speciaal voor het jubileum een ouverture, die geïnspireerd is op de gebroeders Halbertsma. Op de grote jubileumdag op 18 november in de Sint Piterkerk zal  deze speciale ‘Apollo-ouverture’ ten gehore worden gebracht. Behalve een passend erfstuk voor het jubilerende Apollo is dit tevens een mooie ‘opmaat’ voor het grote Halbertsmajaar, waarmee Grou in 2018 bijdraagt aan Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Naast het grote Openluchtspel Gabe Skroar in juni zal er in dat jaar ook in het museum een speciale expositie worden ingericht rond Joost Halbertsma ‘Wereldburger uit Grou’. Meer informatie: www.museumhertfanfryslan.nl.