IKC Het Palet opent Schoolplein14

LEEUWARDEN - De feestelijke opening van Schoolplein14 vond vrijdag 13 oktober plaats op IKC Het Palet. Karim Rossi en Cody Claver, spelers van Cambuur, openden het plein samen met alle kinderen van IKC het Palet.

Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten. Met lijnen en kleurvakken (coatings) worden leerlingen structureel meer uitgedaagd om tijdens en na schooltijd samen te spelen en te sporten. Op het schoolplein van IKC Het Palet zijn onder andere speelcirkels en een stukje atletiekbaan aangebracht. Met de coatings, het sportpakket en het bijhorende spellenboek wil Schoolplein14 een actieve leefstijl bij kinderen bevorderen en kinderen leren respect te hebben voor elkaar. Daarom hangt op het plein het bord met de 14 regels van Johan Cruijff. Dit zijn gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden en elkaar op kan aanspreken. Thema’s als respect, samenspel, creativiteit en initiatief dienen als leidraad om leerlingen tijdens het spelen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en hoe je met elkaar omgaat. IKC Het Palet, onderdeel van Stichting Proloog te Leeuwarden, is een Gezonde School die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Naast aandacht voor gezonde voeding en welbevinden heeft Het Palet veel aandacht voor sport en bewegen. Met behulp van subsidie vanuit de Johan Cruyff Foundation en de subsidie IKC van de gemeente Leeuwarden is Schoolplein14 op Het Palet mogelijk gemaakt .