De handen ineen in de strijd tegen laaggeletterdheid

LEEUWARDEN - Het aantal laaggeletterden is hoog in regio Fryslân, blijkt uit een onderzoek van Partoer (2016) voor Provincie Fryslân.

De rol van werkgevers, die ervoor kunnen zorgen dat werknemers die minder goed zijn met taal cursussen krijgen aangeboden, is groot. Kringloop Omrin Estafette neemt haar rol hierin serieus. Manager Stéphanie de Groot: ,,Binnen Estafette willen wij actief inhoud gegeven aan de inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand aan de zijlijn staat. Wij werken daarom onder andere samen met een jobcoach en een taalcoördinator om onze mensen de juiste hulp te bieden in het dagelijkse leven en op weg naar een reguliere baan.” Om het probleem aan te pakken slaan Stichting Lezen & Schrijven, het Friesland College en kringloopwinkel Omrin Estafette de handen ineen. Het herkennen van de juiste hulpvraag is ook erg belangrijk geeft Karin aan. ,,Er zijn mensen die prima kunnen lezen en schrijven maar het lastig vinden om te corresponderen met instanties of sollicitatiebrieven op te stellen. Door mensen de juiste hulp te geven kunnen ze zich krachtiger gaan voelen en beter participeren in de maatschappij.” Een van de mensen binnen Estafette die hulp krijgt van Karin is Martijn van Berkel (47). Vanwege zijn thuissituatie kan hij momenteel geen reguliere baan aanhouden. Bij Estafette krijgt hij de kans toch actief te blijven en een normaal werkritme op te bouwen. ,,Ik heb een duidelijk doel. Ik wil uit die uitkering en naar een betaalde baan, die de basis is voor een rustig bestaan. Maar dat kan ik niet in één keer bereiken.  Ondertussen moet ik gaan voldoen aan de sollicitatieplicht vanuit de gemeente. Om dit goed te doen en mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten gaat Karin mij helpen met het schrijven van een goede sollicitatiebrief. Ik ben blij met deze hulp zodat ik, in etappes weliswaar, toch naar mijn doel toe kan werken.” Stichting Lezen & Schrijven zoekt taalmaatjes! Wil jij op vrijwillige basis mensen ondersteunen bij het vergroten van hun lees-, schrijf- , reken- en computervaardigheden? De stichting zoekt mensen die laaggeletterden willen begeleiden die moeite hebben met lezen en schrijven. Kernactiviteiten zijn het wekelijks begeleiden van deelnemers in hun het leertraject bij het leren van basisvaardigheden (taal, rekenen en computer). Je doet dit 1 op 1 of individueel of groepsgewijs met de deelnemers. Je hoeft geen onderwijsbevoegdheid te hebben. Meer weten? Check www.lezenenschrijven.nl.