Jonge vluchtelingen voorbereiden op Nederlandse arbeidsmarkt

LEEUWARDEN - Als jonge ‘nieuwe Nederlander’ is het niet gemakkelijk om een voet tussen de deur te krijgen in de Nederlandse maatschappij, laat staan op de arbeidsmarkt. Je spreekt de taal nog niet, hebt weinig ervaring of vooropleiding en kan daarom niet worden ingeschreven bij een opleiding.

En nu? Het Friesland College probeert samen met Omrin Estafette de kloof tussen ‘willen’ en ‘kunnen’ te dichten voor deze groep mensen. Ze bieden jonge statushouders die weinig vooropleiding in het land van herkomst hebben gehad een schakeltraject aan dat hen voorbereidt op een reguliere Mbo-opleiding. Binnen Friesland zijn op dit moment 75 deelnemers verbonden aan zo’n schakeltraject,  waarvan een groepen van vijftien personen bij Omrin Estafette. Van inburgeraar naar Mbo'er Bea Walma is kwartiermaker en intakecoördinator van het Friesland College en staat aan de bakermat van de inmiddels vierjarige samenwerking tussen Omrin Estafette en het Friesland College. ,,Wij zorgen ervoor dat de mensen die aan het einde van hun inburgering zitten en verder willen, ook daadwerkelijk verder kúnnen. Dat ze naast het leren van alle omgangsregels binnen Nederland ook de kans krijgen te onderzoeken wat ze zelf willen. Wie ben ik en wat kan ik? Dat is belangrijk.” In een traject van twintig weken zijn de studenten vier dagen per week bij Estafette aanwezig om te leren en te werken. Ze volgen les in taal en leren werknemersvaardigheden zodat ze beter kunnen integreren en participeren in de Nederlandse maatschappij.  Het verplichte inburgeringstraject is maar drie dagdelen per week. Dat is vaak te kort en geeft te weinig bagage voor doorstroom naar regulier onderwijs. ,,Dit schakeltraject zorgt ervoor dat de studenten meer vertrouwen krijgen, beter hun taal beheersen en daardoor later veel minder afhaken in het MBO”, geeft Bea aan. Leren met leeftijdsgenoten Renata Kankolongo (23) uit Kongo zit in zo’n schakeltraject. Ze woont nu drie jaar in Nederland en is sinds een aantal maanden bij Estafette.,,Ik ben heel blij met deze plek. Het is hier knus en gezellig. Tijdens mijn inburgering zat ik in een groep met alleen oudere mensen. Hier leer ik samen met leeftijdsgenoten schrijven, mezelf te presenteren en te praten met klanten. Vroeger was ik verlegen, nu niet meer. Door mijn tijd hier weet ik nu dat ik graag een horecaopleiding wil doen.” Enorme motivatie Menno Zwarts is docent van de groep statushouders. Hij zorgt voor taalverhoging, rekenen, burgerschap en coacht de studenten op stagedagen. Wat maakt het lesgeven aan deze groep bij Estafette zo leuk? ,,Het feit dat we theorie meteen in de praktijk kunnen brengen. Die korte lijn is heel prettig. We kunnen iets uit een boekje uitleggen maar in de winkel kunnen we het meteen toetsen of uitvoeren en daarna bespreken. Zo blijft iets meteen veel beter hangen. Bovendien is de motivatie van deze mensen bewonderingswaardig en ontzettend inspirerend. Ze hebben allemaal een grote rugzak en de meesten een heftig verleden. Maar positiviteit voert boventoon, ze willen zo graag.  Estafette biedt ons de kans om binnen een kleinschalige structuur deze mensen in hun kracht te zetten. Fantastisch om te zien hoe mensen opbloeien.”