Asieldier van de week | ADHD'er Oege

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Oege, een ADHD'er! Dat Oege een ADHD'er is heeft zeker met eten te maken, dan weet hij van gekkigheid niet hoe hij moet reageren. Dit wordt versterkt door de andere katten in de kattenkamer, die zijn namelijk evenzeer erg op eten belust. Nu mag Oege ook nog wat aankomen. De kans dat hij alert reageert rond etenstijd kan zeker de komende tijd nog voorkomen. We denken dat als hij eenmaal minder honger heeft en weet dat hij niet voor zijn portie hoeft op te komen, hij rustiger in zijn gedrag wordt. Bij en in rust is het een lieve aanhankelijke kat, die geniet van aandacht en gezelligheid. Hij kan bij kinderen, maar een te druk huishouden zal hem ook weer drukker kunnen maken. Gezien zijn energie willen we graag dat Oege naar buiten kan, hij kan bij andere katten, mits etenstijd geen strijd voor hem is! Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.