Tentoonstelling over Anne Frank in Leeuwarder gevangenis

LEEUWARDEN - De internationale tentoonstelling over het leven van Anne Frank is vanaf maandag 30 oktober twee weken lang te zien in de penitentiaire inrichting (PI) Leeuwarden.

De expositie is bedoeld voor gedetineerden die een straf uitzitten in de gevangenis. Daarnaast worden er groepen van buiten uitgenodigd om de bijzondere tentoonstelling te komen bekijken. Acht speciaal voor deze gelegenheid opgeleide gedetineerden treden tijdens de expositie op als gids. De expositie, die bestaat uit een groot aantal panelen met tal van foto’s en verhalen, is tot en met vrijdag 10 november te zien in de penitentiaire inrichting Leeuwarden. ,,Er is veel belangstelling van buiten om een kijkje te komen nemen”, vertelt Lammert Neijmeijer, die als protestants geestelijk verzorger werkzaam is in PI Leeuwarden. ,,Onder andere ROC Friese Poort komt met een aantal klassen op bezoek en ook vrijwilligersorganisaties die een band hebben met onze PI, buurtverenigingen en een ondernemingsvereniging worden door gedetineerden rondgeleid en bijgepraat over het leven van Anne Frank.” De Anne Frank-tentoonstelling die langs gevangenissen in binnen- en buitenland reist, bestaat al sinds 2002. Gedetineerden worden op vrijwillige basis getraind om rondleidingen te geven aan hun medegedetineerden. De gevangenen maken zo niet alleen kennis met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, ze leren bovendien hoe ze die kennis over kunnen brengen aan anderen. Doel van de rondleidingen is om een gesprek op gang te brengen met gedetineerden over onderwerpen als uitsluiting, racisme, discriminatie, vooroordelen, democratie en vrijheid. Voor de gevangenen die worden opgeleid als gids is het doorgaans een bijzondere ervaring. Ze ontwikkelen tal van vaardigheden, die bij hun terugkeer in de maatschappij van pas kunnen komen. De tentoonstelling gaat over het Joodse meisje Anne Frank. Zij was ondergedoken in Amsterdam en hield een dagboek bij dat later wereldwijd is verkocht onder de titel Het Achterhuis. De expositie is een gezamenlijk initiatief van de Anne Frank Stichting, Exodus Nederland, een stichting die zich inzet voor de begeleiding van (ex-)gedetineerden, en de Dienst Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). ,,Vrijheid is een groot goed, zo heeft de Tweede Wereldoorlog ons pijnlijk duidelijk gemaakt”, stelt Lammert Neijmeijer. ,,Natuurlijk heeft vrijheid binnen een gevangenis een heel andere betekenis. Maar vrijheid betekent ook: jezelf kunnen zijn. Juist binnen een gevangenis, waar mensen van allerlei culturen, geloven en met verschillende achtergronden gedwongen verblijven en met elkaar moeten samenleven is het heel goed om aandacht te besteden aan deze belangrijke thema’s. We zijn dan ook heel blij met de Anne Frank-tentoonstelling binnen de muren van onze gevangenis. Gebleken is dat dit een goede bijdrage levert aan het onderling begrip en respect voor andersdenkenden.”