Vakantie Voetbal finale met Thijs en Tymo als terechte winnaars

GROU - De finale van Vakantie Voetbal vond afgelopen zondag, na veertien voorrondes in de dorpen en stadsdelen van (de gemeente) Leeuwarden gedurende de herfstvakantie, plaats. Ondanks de wind en af en toe een bui, was het een groot succes met Thijs en Tymo als uiteindelijke terechte winnaars.

,,In de afgelopen week hebben we kennis mogen maken met een groot aantal kinderen die enthousiast aan het toernooi hebben deelgenomen. We hebben veelbelovend talent gezien en de kinderen een leuke tijd mogen geven”, aldus Marcel Weijers, initiator en organisator namens Stichting Spotlights. ,,De mogelijkheid om volgend jaar weer een pannavoetbaltoernooi te kunnen organiseren zal afhangen van een financiële bijdrage van derden, omdat de stichting van subsidies en giften afhankelijk is. Maar het spreekt voor zich dat dit gezien het succes van deze editie hoog op de prioriteitenlijst staat en we er alles aan zullen doen dit weer mogelijk te maken”, besluit Weijers. Meer informatie over de stichting en alle evenementen is te vinden op www.stichtingspotlights.nl en www.facebook.com/stichting-spotlights.