FNV huldigt jubilarissen tijdens feestelijke bijeenkomsten in Leeuwarden

LEEUWARDEN - Zalencentrum Priyas bood recentelijk tweemaal plaats aan een feestelijke bijeenkomst waarin FNV-jubilarissen werden gehuldigd.

Dhr. Melein, in het verleden werkzaam bij de PTT, ontving waardering voor het feit dat hij reeds zeventig jaar lid was. Verder was een vijftal jubilarissen zestig jaar lid, waren er 27 vijftig jaar lid, 24 leden veertig jaar lid en 18 leden een kwart eeuw lid. De jubilarissen werden vergezeld door familieleden. Door het grote aantal moesten de feestelijkheden over twee dagen worden verdeeld. De bijeenkomst werd geleid door Roel Loonstra, lokaal voorzitter FNV. Vakbondsbestuurder Anne van Dijk hield een toespraak en deelde namens het hoofdbestuur de zilveren en gouden speldjes uit. In zijn toespraak stond van Dijk stil bij de gebeurtenissen uit het verleden en de regeringsvoornemens. De FNV verzet zich tegen verslechtering van het ontslagrecht. Het Nederlandse ontslagrecht is gemiddeld qua bescherming en goedkoop qua ontslagvergoeding. Werkgevers beweren, zonder blikken en blozen het tegendeel. Door verslechteringen in het verleden doorgevoerd, hebben wij nu te maken met onderbetaalde uitzendkrachten en ZZP'ers De FNV bestrijdt deze misstanden. Ook blijft de FNV hameren op de leeftijd van 65 voor AOW voor werknemers die lichamelijke arbeid doen. Deze werknemers, die vaak al 45 jaar werken, worden onevenredig getroffen door de versnelde AOW-verhoging en het afschaffen van partner-AOW. Door het afschaffen van de partner-AOW in 2015 moeten deze werknemers en hun partners het jaren met een halve AOW doen terwijl een vrijgezel 70% AOW krijgt. Ook hekelde van Dijk de liberale misstand dat bedrijven zichzelf controleren. De misstand met het vergiftigen van kippen hokken en nu weer het toepassen van straalgrit vervuild met asbest, tonen aan dat controle nodig is. De bescherming van werknemers is grof verwaarloosd.