Fietsverlichtingscampagne start dit jaar in Stiens

STIENS - De wintertijd is dit weekend weer ingegaan. Voor de Fietsersbond traditioneel het sein om aandacht te vragen voor fietsverlichting.

Dit jaar richten we onze fietsverlichtingscampagne wat specifieker op de sportclubs. Gelukkig wordt er ook 's avonds en in het donker veel gefietst naar de sportclubs. Om het belang van goede fietsverlichting onder de aandacht te brengen nu het weer eerder donker wordt, willen we bij de grotere sportlocaties op een doordeweekse avond een fietsverlichtingsactie houden in samenwerking met de betreffende sportclub. De provinciale aftrap vindt dit jaar plaats in Stiens op woensdag 1 november om 18.00 uur bij sportcomplex it Gryn in samenwerking met de jeugdcommissie van SC Stiens. Wethouder Gelle Visser van Leeuwarderadeel zal als een van haar laatste activiteiten in haar functie van wethouder het eerste lampje monteren.

Het idee is om in het donker te controleren op werkende fietsverlichting. Ontbreekt dat, dan leveren we eenmalig een lampje, die we de sporter er ter plekke zelf op laten zetten. Voor het eerst krijgen lampjes ook het logo van de betreffende club. Een aantal lampjes worden ook achtergelaten in de sportkantines. Die kunnen ze aanschaffen tegen kostprijs.

Leeuwarderadeel wil extra aandacht voor fietsverlichting

De gemeente Leeuwarderadeel heeft aangegeven dit jaar een extra inspanning op het gebied van fietsverlichting te willen ondersteunen. Om die reden start de campagne in Stiens. Daarnaast wordt op de 5 basisscholen in de maand November ook een fietswintercheck uitgevoerd i.s.m. de lokale fietsenmaker Westra tweewielers.

Guerilla acties voortgezet onderwijs

Andere activiteiten die de komende maanden door de Fietsersbond worden georganiseerd zijn guerrilla acties op scholen voortgezet onderwijs in de provincie. In de donkerste weken van het jaar, worden scholieren gecontroleerd op werkend licht. Is dat niet het geval, gaan we met hen in gesprek en geven we ze de mogelijkheid om zelf een lampje te monteren.

Een lamp of een boete

Ook worden vier acties in samenwerking met de politie gehouden onder het mom van een lamp of een boete. De politie houdt in de plaatsen Harlingen, Franeker, Sneek en Joure fietsers aan die geen licht hebben. Hen wordt de mogelijkheid geboden om bij de stand van de Fietsersbond een lampje tegen kostprijs aan te schaffen om een boete te ontlopen en verlicht hun weg te vervolgen.

De fietsverlichtingscampagne  is een landelijke campagne welke wordt gesteund door vele maatschappelijke organisaties, zoals VVN, ANWB, Sport Fryslân en de Fietsersbond. De lampjes worden beschikbaar gesteld door het ROF, het regionaal orgaan verkeersveiligheid in Fryslân.