Asieldier van de week | Dora

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Dora die een rustig plekje zoekt. Dora is een kat die nog wat moet wennen aan het leven in de opvang, in de kamer vindt ze het namelijk nogal spannend. Dora is bij ons gekomen vanwege dat het niet goed ging met de andere kat in huis, deze was namelijk iets te aanwezig voor haar. Dora is een kat die liever in een rustig huishouden wil wonen met niet al teveel vreemde geluiden. Ze is bijvoorbeeld vrij bang voor geluiden zoals van de vaatwasser en stofzuiger. Als het rustig is komt ze binnen en is ze relaxt. Ze laat zich, ook door kinderen, wel aanhalen. Dora is niet geschikt voor een druk gezin, ze heeft nu een paar ongelukjes gehad, omdat de woonsituatie te stressvol voor haar werd. Dora is op zoek naar een rustig plekje met weinig hectiek. In deze woonvorm voelt zij zich het fijnst en zit ze het best in haar velletje! Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.