Doorloper | Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde

LEEUWARDEN - De Doorloper van deze week staat in het teken van het bestuur van de Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde, bestaande uit: voorzitter/penningmeester Theo Witlox (64), secretaris Henk Tromp (84), bestuurslid en afgevaardigde creaclub Lenie Tromp (81), bestuurslid en afgevaardigde kringloopwinkel Shirley Bussink (81), bestuurslid en afgevaardigde activiteitencommissie Klaasien Bouius (53).

Ons motto: Sfeer en gezelligheid voor iedereen. We kunnen niet zonder: Saamhorigheid en gezelligheid. We hebben helemaal niks met: Roddels en agressie. We gaan voor respect. Feestjes bouwen doen we: Zoveel mogelijk. Het mooiste uitje dat we hebben ondernomen, was: Gezamenlijk naar de luchtmachtdagen. De laatste keer dat we met elkaar goed lachten: Dat doen we elke week diverse malen. En dat we baalden: Als men ons bewust of onbewust tegenwerkt. Leeuwarden is voor ons: De stad waarin we wonen. Als Cambuur wint, dan: Zijn we verheugd! Als ik we in een ander land zouden moeten wonen, dan gingen we met zijn allen naar: Italië, vanwege het klimaat en de vriendelijke bevolking. We zouden graag de volgende personen voor een lintje willen nomineren: Ieder die zich belangeloos inzet voor anderen. Wat ons als bindt is: Eensgezindheid, motivatie en gedrevenheid. We hopen met z'n allen door te gaan tot: Het niet meer kan. Algemene informatie: In Juni 2016 (na de luchtmachtdagen) is een begin gemaakt met de oprichting van de stichting, wat uiteindelijk in november 2016 afgerond is bij de notaris. Het doel van de stichting is activiteiten te doen die het welzijn en de leefbaarheid in Swettehiem verbeteren maar ook voor de ouderen in de wijk Westeinde. Daartoe organiseren we activiteiten van diverse aard maar hebben ook een luisterend oor en/of helpen ouderen bij vragen. Hiertoe werken we nauw samen met de gebouweigenaar Habion, de vastgoedbeheerder Hoekstra, Palet, het sociaal wijkteam en wijkbelang Westeinde. Onze activiteiten: Creaclub (handwerken e.d.), gezamenlijk koffiedrinken, spellenmiddag met koersbal, sjoelen, rummicub, kaarten (tweemaal per week), meditatie (tweewekelijks), bingo (tweewekelijks), christelijk zangkoortje, dagelijkse maaltijd- lunch- en koffie voorziening, kringloopwinkel The Golden Oldies Shop waarvan de opbrengst naar de stichting gaat (nu gekoppeld aan de inzamelactie). Maandelijks organiseert de activiteitencommissie een optreden van een shantykoor, een spreker of verteller en het kerstdiner. Nieuwjaarsbijeenkomst, Festival Swettehiem (muzikale happening), familie BBQ, Fancy Fair op zaterdag 18 en woensdag 22 november vanaf 14.00 uur in Zaal Swettehiem in het kader van de inzamelingsactie optreden van Willeke Alberti (14-2-2018)!!! We kunnen dit allemaal doen dankzij de medewerking van een grote groep (circa 30) vrijwilligers die elke dag weer klaar staan en de gebouweigenaar die ruimtes beschikbaar stelt. Subsidie krijgt de stichting niet dus we zijn aangewezen op opbrengsten uit activiteiten en giften. Dat is de reden dat we gezocht hebben naar mogelijkheden voor het optreden van Willeke Alberti en die gevonden in het Premieplan van het Ouderenfonds die actief ingezamelde gelden verdubbeld tot een maximum en afspraken heeft met de Willeke Alberti Foundation. We zijn druk doende met het inzamelen van onder meer statiegeldflessen, zegelboekjes, inktcartridges, oude telefoons en spullen voor de kringloopwinkel. We hopen met het Fancy Fair een boost te kunnen geven aan het inzameltraject en hopen dat velen (jong en oud) ons zullen bezoeken. Op het Fancy Fair is van alles te doen zoals onder meer: veiling van producten uit de kringloopwinkel, Rad van Fortuin, grabbelton (jong en oud), koekhappen, sjoelen, bussen gooien, rommelmarkt en verkoop van koffie/thee/fris. Wilt u individueel of als groep meedoen aan deze rubriek? Mail dan naar redactie.hah@ndcmediagroep.nl of doe een belletje naar 0641954610.