Thuiszorg met liefde, omdat het vanzelfsprekend is

LEEUWARDEN - Lutz Jacobi gaat voor de Huis aan Huis regelmatig in gesprek met mensen in Leeuwarden. Deze keer met Aniëlle van der Woude van thuiszorgorganisatie Allerzorg. 

Allerzorg, is dat zoiets als Buurtzorg? ,,Klopt, Buurtzorg en Allerzorg zijn vergelijkbaar. Kleine zorgteams. Wij kennen de mensen die zorg krijgen goed. Ons uitgangspunt: zorg gaat boven regels. Linksom of rechtsom vinden we een oplossing. Wij geven onze mensen zorg zoals we die ook aan onze familie of naasten zouden geven. Met liefde." Met liefde? Dat hoor je niet vaak in de thuiszorg. ,,Vanzelfsprekend! Aan bed heb je liefde nodig. Natuurlijk is alles verantwoord en wetenschappelijk onderbouwd. Maar wij proberen ook echt tijd te maken voor onze mensen. Een praatje. Washandje over het gezicht. Niet alleen maar volgens de regels. Wij kijken wat mensen nodig hebben. Formeel mogen we niet wassen, maar wat doe je als iemand net in bed heeft geplast? Juist, even de wasmachine aan. Kleine moeite." Is dat allemaal goed te doen met kleine teams? ,,Prima! We hebben er twee. Eén in Leeuwarden, en één in Menameradiel, Franekeradeel en het Bildt. Gemiddeld werken we met zes medewerkers per team. We bieden verschillende specialismen. Zoals wond- en dermatologiezorg, palliatieve zorg, tracheazorg, stomazorg, sondevoeding, infusietherapie en dialysezorg. En we werken nauw samen met familie, mantelzorgers en de huisarts." In welke mate verandert de zorgvraag de laatste tijd? ,,We zien steeds meer eenzaamheid en verwaarlozing. Mensen zonder sociaal netwerk. Met het Wijkteam en vrijwilligers proberen we dan een sociaal netwerk op te bouwen. Ook de complexiteit neemt toe. Mensen worden eerder uit het ziekenhuis ontslagen en er wordt steeds meer zorg thuis aangeboden." En jullie hebben geen dure kantoren, zie ik. ,,Inderdaad. En ook geen dure managers. Wij besteden de beschikbare budgetten liever aan de zorg zelf. En aan scholing van onze medewerker. Daarom is het ook zo leuk om hier te werken. Je hebt volop mogelijkheden om je te ontwikkelen. Prettig voor jezelf, maar ook voor onze cliënten, die we daardoor beter zorg aan kunnen bieden."