Rondleiding op Remembrance Day als herdenking van geallieerden in Friesland

LEEUWARDEN - Remembrance Day, de dag waarop in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle andere oorlogen en gewapende conflicten herdenken, vindt zaterdag 11 november plaats.

Om ook in Nederland op deze bijzondere dag stil te staan bij slachtoffers van oorlogen en conflicten, geeft het Fries Verzetsmuseum een instaprondleiding met als thema Geallieerden in Friesland. Tijdens de rondleiding wordt stilgestaan bij bijzondere voorwerpen die herinneren aan de jaren 1940-1945, zoals een grafsteen afkomstig van de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden, een kandelaar gemaakt van de restanten van een geallieerd vliegtuig en het portret van vier kinderen die omkwamen door een verkeerd afgeworpen vliegtuigbom van de geallieerden. De rondleiding is gratis op vertoon van het entreebewijs en begint om 13.30 uur, vooraf aanmelden is niet nodig. Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum. Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.