Lijsttrekkersdebat met twaalf Leeuwarder politieke partijen in Weidum

WEIDUM - Dorpshuis Weidum aan de Bornialeane 1 biedt dinsdag 14 november plaats aan een lijsttrekkersdebat waaraan twaalf Leeuwarder politieke partijen deel zullen nemen.

Bijna 90% van de Leeuwarder partijen is hierbij met een kandidaat vertegenwoordigd. De avond begint om 19.00 uur en wordt georganiseerd door Nij Baarderadiel: de tien dorpen die per 2018 onderdeel zijn van de gemeente Leeuwarden. Nij Baarderadiel heeft zich ten doel gesteld om de belangen van de plattelandsregio te behartigen. De onderwerpen die komen vanuit de tien dorpsbelangen uit Littenseradiel spelen zich vaak af op een ander terrein dan de problematiek uit de stad. De vraag is dus of de politiek niet alleen letterlijk naar de dorpen komt, maar ook daadwerkelijk hoort wat de vragen zijn over het behoud van de plattelandswaarden. Onderwerpen die spelen in het buitengebied zijn bijvoorbeeld: wonen en leefbaarheid in de dorpen; scholen in de dorpen; verkeersveiligheid op het platteland; natuurbehoud & landbouw en de groene beloften uit Nieuw Stroomland zoals behoud donkerte.