Asieldieren van de week | gedumpte jonge hanen

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om een twintigtal jonge hanen. Eind juli zijn er in de buurt van de kinderboerderij in Leeuwarden 21 jonge hanen gedumpt. De hanen zaten op elkaar gepropt in een veel te klein doosje. Eén van de hanen is hierdoor overleden, de andere zijn naar De Wissel gebracht. Inmiddels gaat het goed met de dieren en zijn ze helemaal klaar om te verhuizen naar een nieuw huis. Er zijn geen kosten aan verbonden als u bij ons één of meerdere hanen komt uitzoeken. Wel vragen we van u dat u er goed voor zult zorgen en dat u voldoende ruimte voor de dieren heeft. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u in een geschikte omgeving woont, waar het hanengekraai niet tot overlast leidt voor de buren. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.