Nijkleaster-dag over stilte: ‘Je eigen huis van stilte meenemen’

JORWERT - Een speciale Kleaster-dag over ‘Je eigen huis van stilte meenemen’ vindt plaats op zaterdag 18 november. Het is nog mogelijk om aan te melden voor deze dag.

Stilte is één van de drie kernthema’s van Nijkleaster, waar het draait om stilte, bezinning en verbinding.  In de kerk van Jorwert hangt het prachtige gedicht van Eppie Dam, ‘Huis om stil te zijn’. Veel mensen komen naar een plek als deze om rust en stilte te vinden. Zij stellen zich de vraag: hoe kunnen we deze rust vasthouden wanneer we weer naar buiten gaan en de wereld instappen? Op de vaste woensdag- en zaterdagactiviteiten van Nijkleaster geven veel mensen aan de stilte bijzonder te waarderen. Nijkleaster omschrijft het doel van de dag als volgt: ,,Op deze dag proberen we een harmonisch evenwicht te vinden tussen binnen en buiten. Dit doen we door vragen aan te reiken die je helpen de weg van buiten naar binnen te bewandelen en vice versa." De dag staat onder begeleiding van Corrie Holtman (coach te Jorwert) en duurt van 9.00 tot ongeveer 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op:  www.nijkleaster.nl