Doorloper | Stichting Straatpastoraat Leeuwarden en de Straatpastor

LEEUWARDEN - De bestuursleden van de Stichting Straatpastoraat Leeuwarden en de Straatpastor zijn zeer begaan met mensen die, om wat voor reden dan ook, op straat zijn beland. Dat en meer in de Doorloper van deze week.

Algemene info: De vijf bestuursleden (allen 50+) Roelof Akse (voorzitter), Rieks Timmerman (penningmeester), Bartel Vianen, Piet Verhaag en Patricia Altheer (secretaresse) vullen hun functie op vrijwillige basis in. De straatpastor, Geke Boersma, is een betaalde kracht voor zestien uur. De financiële middelen komen van donoren. Ons motto: De kern van het straatpastoraat is aandacht en er zijn voor de ander, vanuit de presentietheorie. De straatpastor zoekt mensen op en leeft met hen mee in het wel en wee van elke dag en biedt een luisterend oor voor de dingen die hen bezig houden. We kunnen niet zonder: Onze straatpastor. Zonder haar zouden wij de mensen die op straat leven en/of het contact met hulpverleners mijden niet kunnen bereiken en er voor hen zijn. Zij zoekt deze mensen op en heeft een luisterend oor en een opmerkzaam oog voor hen. De straatpastor bouwt vertrouwensrelaties op en helpt mensen om in contact te komen met zichzelf. Zij helpt mensen met het (h)erkennen van hun eigen kwaliteiten, vaardigheden en helpt hen om te beseffen dat zij er toe doen. We hebben helemaal niks met: Ideeën als ‘eigen schuld, dikke bult’. We zien iedere keer weer dat het lijntje tussen in de maatschappij leven en over de rand kieperen heel dun is; dakloosheid kan ons ook overkomen als alles op een bepaald moment verkeerd loopt. En dat geldt des te meer voor mensen die gevoelig voor verslavingen zijn. Het mooiste uitje dat we hebben ondernomen, was: Een pelgrimage naar het Straatpastoraat in Utrecht. Twee momenten uit die dag in Utrecht: (1) Elke middag is er in een hoekje van die grote, imposante Domkerk een korte, sobere viering waar elke dag weer een vrijwilliger een eenvoudig stukje Bijbeltekst of gedicht leest en gasten van het Straatpastoraat aanschuiven. (2) De stadswandeling waarbij we verbaasd waren over het grote aantal ‘bekenden’ van de Utrechtse straatpastor en de ervaringsverhalen die zij met ons wilden delen. De laatste keer dat  we vreselijk baalden: Toen twee uitgeprocedeerde asielzoekers, die zelf terug wilden naar hun eigen land - en daarin door ons begeleid werden - tegen alle afspraken in plotseling werden opgepakt en gedwongen werden uitgezet. Zonder dat ze in Leeuwarden afscheid konden nemen van hun vrienden en bekenden, zonder dat ze zelf hun spullen konden pakken, zonder hulp. Dat was niet best. Leeuwarden is voor ons: Een prachtige stad met grote verschillen tussen de levensstandaard van mensen. Een stad met veel mogelijkheden, maar ook een stad waar veel hulp nodig is voor mensen die aan de rand van onze samenleving verkeren. Als wij de bazen van Leeuwarden waren, dan: Zouden we er zeker voor zorgen dat er ook goed gezorgd wordt voor de mensen die dat het meeste nodig hebben. Iedereen hoort erbij. Wij zouden financiële middelen beschikbaar stellen voor die instellingen en organisaties die naar de kansarmen en hulpbehoevenden omzien. We zouden zeker zorgen voor een Bad- Bed- en Broodvoorziening in onze stad. Als Cambuur wint, dan: Zijn ook veel van ‘onze’ mensen blij. We hebben wel eens geprobeerd een aantal kaartjes voor ze te krijgen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. We zouden graag de volgende persoon voor een lintje willen nomineren: Rieks Timmerman vanwege zijn tomeloze inzet voor vluchtelingen en asielzoekers. Wat ons als groep bindt: De liefde voor God, de medemens en zeker ook voor de mensen die op straat of in een sociaal isolement zijn beland. We hopen met z'n allen door te gaan tot: Er geen dak- of thuislozen of mensen in een sociaal isolement meer zijn in Leeuwarden en omgeving. Onze wens op dit moment is: Dat er voldoende donateurs zullen zijn die het mogelijk maken dat een stad als Leeuwarden ook in de komende jaren kan profiteren van de inzet van onze straatpastor zodat ook de mensen die op straat leven of in een sociaal isolement verkeren bereikt kunnen worden en steun kunnen vinden. Wilt u zich opgeven als donateur? Dat kan via een formulier op de website: www.stichtingstraatpastoraatleeuwarden.nl/contact Wilt u individueel of als groep meedoen aan deze rubriek? Mail dan naar redactie.hah@ndcmediagroep.nl of doe een belletje naar 0641954610.