Asieldier van de week | Milo

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Milo, een kruising Sharpei. Milo heeft het staartje en de gezichtsuitdrukking van de Sharpei, maar dan gladharig. Hij is een gecastreerde reu van 2,5 jaar. Wegens persoonlijke omstandigheden van de eigenaar moest Milo weg en daarom zoekt hij nu via De Wissel naar een nieuw baasje. Milo is een lieve hond met een onzeker hartje. Hij is gek op de mensen die hij kent en heel aanhankelijk en gezellig. Hij houdt ervan om bij je te zijn en wil graag wat met je doen. Milo is leergierig en kan waarschijnlijk nog van alles leren als je met hem aan de slag gaat. Ook is hij nog erg speels en actief. Milo heeft waarschijnlijk vroeger wel wat nare dingen meegemaakt en is daarom een beetje onzeker. In een nieuwe situatie kan hij wat bang reageren en moet hij daar rustig in begeleid worden. Gelukkig komt hij al snel los als zijn baasje erbij is en voor hem een rots in de branding kan zijn. Ook vreemde mensen kan hij heel spannend vinden, hij is niet een typische allemansvriend. Leg dan geen druk op hem en laat hem zelf ontdekken dat je niets kwaads in de zin hebt, dan komt hij vanzelf los. Om deze reden plaatsen we hem dan ook niet bij kleine kinderen. Het is nog onbekend hoe hij met andere honden is. Bij katten kan hij waarschijnlijk niet, daar gaat hij achteraan. We zoeken voor Milo een baasje dat veel thuis is en nog wat puntjes op de 'i' wil zetten bij deze hond. Het liefst iemand zonder kleine kindjes, zonder hond of kat en met de ervaring om een onzekere hond te begeleiden in een nieuw leven. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.