Stileven | De meeste Friese statenleden zijn niet wijs

Leeuwarden - Dit jaar vieren we de Friese mienskip. Maar een mienskip zonder mensenrechten mag die naam niet hebben. Daarom zou de Friese politiek wijs moeten zijn met organisaties als het FSU, Tûmba, Solidair Friesland en het COC, die opkomen voor mensenrechten.

Maar de meeste Friese statenleden zijn niet wijs. Ze laten die organisaties vallen als een baksteen. Per 2018 raken ze hun provinciale subsidie kwijt. Gelukkig zijn de organisaties vastberaden, koppig en creatief – ze vinden wel nieuwe wegen. De uitkeringsgerechtigden protesteerden met hun organisatie FSU nog één keer tegen de provincie. Er liep een boos kijkende man met een bijbeltekst: Lukas 23:34. Ik heb het woord van god even gegoogeld. De tekst gaat over statenleden van SP, PvdA, CDA en FNP, die niet weten wat ze doen. Verrassend actueel, die Lukas. In koppich en evensagoed lokkich 2018 tawinske!