Restauratie orgel Sint-Bonifatiuskerk Leeuwarden

LEEUWARDEN - De restauratie van het Adema-orgel van de Leeuwarder Sint-Bonifatiuskerk, welke kerk behoort tot de R.K. St Vitusparochie (die tot 1 januari 2018 nog Titus Brandsmaparochie heette), gaat na vele jaren van fondsenwerving van start op 8 januari 2018.

Het hoofdorgel, thans gemeentelijk monument, is in 1899 vervaardigd door de Leeuwarder firma C.B. Adema en Zonen. Na de restauratie zal het orgel over 39 registers beschikken; nu zijn er dat nog dertig. De elektropneumatische bediening wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke mechanische aansturing. Het orgel zal worden gebruikt voor kerkdiensten en concerten. Oplevering door orgelbouwer Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom is voorzien in december 2018. Met de restauratie is een bedrag gemoeid van circa €300.000,-. Dit bedrag is door parochie, fondsen en particulieren bijeengebracht, terwijl ook gemeente en provincie hebben bijgedragen.