Warten start 2018 als Kulturiel Haaddoarp gemeente Leeuwarden

WARTEN - Warten heeft zich op nieuwjaarsdag, om exact 12.18 uur, gepresenteerd als officieus cultureel Hoofddorp van de gemeente Leeuwarden.

Dit gebeurde onder schitterende omstandigheden in aanwezigheid van het halve dorp, met als hoogtepunt het blauw-gele treintje dat in 2018 vele toeristen in Leeuwarden zal rondrijden. In Warten kon men vanuit de trein diverse onderdelen in miniatuurvorm aanschouwen. Na de opening van de Wartenster fontein 'De Roek' kon er een rondrit langs de volgende onderdelen plaatsvinden: De Aftrap, de Stormruiter, Lân fan taal en de Reuzen van Royal de Luxe. Ook zag men de schapen van Kultureel Hoofddorp De Hoeve. Een vooraankondiging van het theater tijdens Wartenster Wetter Wille op 15 en 16 september van 'ûnder de toer' was aanwezig waar wijlen beroepsacteur Rense Westra  centraal staat. Langs de gehele route hingen veel Europese vlaggen en bij terugkomst op het dorpsplein kon men medebewoners gelukkig nieuwjaar wensen onder het genot van een drankje. Om 15.30 kon âld/nijjiersploech 'De Roek' terugkijken op een zeer geslaagde eerste dag van 2018. In Warten kijken ze nu al uit naar het Wartenster Wetter Wille op 15 en 16 september 2018.