'De Freonen' Marsumer fan it jier 2017

Marsum - De Freonen Maaike Herrema, Auke Donga, Harmen Julianus, Rients Huitema, Jan Dijkstra, Afke Tadema en Gerarda Wijbenga zijn tijdens de Aldjiersoertinking uitgeroepen tot Marsumer fan it jier 2017.

Ze kregen deze onderscheiding vanwege hun grote inzet voor de gemeenschap in het dorp. Ze zetten zich in voor de Aldjiersploech, de kaatsvereniging, de merkecommissie, de buurtvereniging, de peuterspeelplaats, de tennisvereniging, de ijsclub, de tonielvereniging en het dorpshuis, waar ze alle zeven actief in zijn. Ook verzetten ze veel werk in allerhande losse putjes in het dorp. Door hun jarenlange inzet is de vriendengroep een voorbeeld voor andere jonge dorpsgenoten. Dat vond de commissie Aldjiersoertinking zo’n sterk punt, zeker in de tijd dat er steeds minder jongeren in vrijwilligerswerk stappen, dat ze daarom dit jaar de onderscheiding aan hen toebedeeld hebben.