Gezamenlijke inzameling medicijnresten in Tytsjerksteradiel

Burgum - De gemeente Tytsjerksteradiel start, in samenwerking met apothekers en huisartsenpraktijken, vanaf januari 2018 met de inzameling van medicijnenresten afkomstig uit huishoudens.

,,Medicijnen worden, naast verkrijgbaar via internet, veelal door apothekers verstrekt. Dan is het toch logisch dat medicijnresten daar kunnen worden ingeleverd”, aldus wethouder Ellen Bruins Slot. ,,Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat er minder medicijnresten in het milieu en ons oppervlaktewater terechtkomen.”

Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid, maar de resten van geneesmiddelen komen nu nog vaak in het milieu terecht. Elke dag wordt in Friesland zo’n zeventien kilo aan medicijnresten weggegooid onder meer in de Sortibak of door het toilet gespoeld. Via urine en ontlasting belanden al veel medicijnresten in het riool. Het is niet nodig dat daar ook nog eens ongebruikte medicijnen bijkomen. Toekomst drinkwater Het medicijngebruik neemt steeds verder toe. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil te houden zal er steeds meer geïnvesteerd moeten worden in het zuiveren van water. Vooral ook omdat medicijnresten in het oppervlaktewater de biodiversiteit verstoren. Van vissen is bekend dat mannetjes vrouwelijke eigenschappen kunnen krijgen door hormoon verstorende stoffen in het water, zoals resten van de ‘pil’. We willen medicijnresten buiten het drinkwater houden. De kwaliteit van het Nederlandse (en Friese) drinkwater is nog altijd zeer hoog. Maar er worden restanten van geneesmiddelen teruggevonden in leidingwater. Dat is zorgelijk. De concentraties medicijnresten in het drinkwater zijn gelukkig nog zo laag dat die (nog) geen gezondheidsproblemen geven.

Inzameling medicijnresten

De gemeente wil tot een goede inzameling komen van medicijnresten afkomstig uit huishoudens. Omdat medicijnen vooral worden uitgegeven door apothekers zijn we de afgelopen maanden in gesprek geweest met apothekers en huisartsen in onze gemeente. Het resultaat is dat we met twee apotheken en vier apotheekhoudende huisartsenpraktijken afspraken hebben gemaakt om medicijnresten in te zamelen. Vanaf januari 2018 kunnen onze inwoners al hun medicijnresten, denk hierbij aan pillenstrips, capsules, zalfjes (in potjes of tubes), poeders en vloeistoffen (in glazen of kunststof verpakking) en naalden (alleen in naaldencontainers), gratis inleveren. De papieren  verpakkingen en bijsluiters, kunt u gewoon bij het oud papier doen. 

Wie doen er mee?

De volgende apothekers en huisartsen doen mee aan de inzameling:

  • Apotheek Hoving (vanaf 2018 heet deze Apotheek Burgum) te Burgum
  • Apotheek Hardegarijp
  • Huisartsenpraktijk Wiersema te Eastermar
  • Huisartsenmaatschap Trynwalden te Oentsjerk
  • Huisartsenpraktijk Van der Ploeg te Noardburgum
  • Huisartsenpraktijk Garijp te Garyp
Ander klein chemisch afval (KCA) mag hier niet bij worden ingeleverd. Dit KCA (waar medicijnresten ook onder vallen) kunt u nog steeds:
  1. Elke woensdag in de oneven weken blijven inleveren bij de Milieustraat in Burgum,
  2. Twee keer per jaar via de huis-aan-huis inzameling van KCA aanbieden.