Carillonbespelingen in Stadhuis van Leeuwarden

Leeuwarden - Het Sint Anthony Gasthuis heeft er als bijdrage aan LF2018 voor gezorgd dat het carillon van het Leeuwarder Stadhuis gedurende het feestjaar 2018 weer wekelijks bespeeld wordt.

De stadsbeiaardier, die inmiddels in overleg met de gemeente Leeuwarden voor dit jaar is benoemd, is Vincent Hensen uit Groningen. Hij zal elke vrijdag de beiaard een uur bespelen, zoals ook vroeger tijdens de marktdagen gebeurde: van 12.00 tot 13.00 uur zal de normale speeltijd zijn. De eerste vrijdagse bespeling is op 5 januari. Op 26 januari wordt de bespeling aangepast in verband met 'Sjong', de openingsactie van LF2018, waarin zoveel mogelijk schoolkinderen om twaalf uur in de klas ‘Seis oere thús’ gaan zingen. Behalve op de vrijdagen zal het carillon ook op een aantal bijzondere dagen worden bespeeld, zoals op Koningsdag en Bevrijdingsdag. De eerste bijzondere dag waarop Hensen speelt zal woensdag 17 januari zijn: dat is de naamdag van de heilige Antonius, naar wie het Sint Anthony Gasthuis is genoemd. Deze naamdag wordt binnen het Sint Anthoon ieder jaar gevierd. Van andere bijzondere gebeurtenissen rond de Leeuwarder beiaard zullen we u dit jaar op de hoogte houden. Ook is er een Facebookpagina waarop een en ander te volgen zal zijn: www.facebook.com/carillonleeuwarden .