Doorloper | Vrijwilligers Alzheimer Café Leeuwarden

LEEUWARDEN - De Doorloper van deze week staat in het teken van de vrijwilligers van het Alzheimer Café Leeuwarden. Zij gaan net zo lang door tot het voor alle (toekomstige) mensen met dementie een veilige en zorgzame plek is op deze wereld.

Ons motto: Ieder mens heeft zijn beperkingen. Laat er ruimte zijn/blijven/komen om mensen met een beperking, zoals dementie, een plek te laten behouden in onze maatschappij. En ze, in plaats van buiten te sluiten, zolang mogelijk mee laten doen. Dan gaan we uit van de mogelijkheden binnen de beperking en blijft iemand zolang als het kan er bij horen. Buit de mogelijkheden binnen je beperkingen dus uit. We kunnen niet zonder: Elkaar en niet zonder een spontane teamspeler die onze groep wil komen versterken als coördinator. We hebben helemaal niks met: Respectloos gedrag, ongeduld en vooroordelen. Feestjes bouwen doen we als: De organisatie van Culturele Hoofdstad 2018 rekening houdt met mensen met dementie en voor hen ruimte laat in de programmering. Het mooiste uitje dat we hebben ondernomen, was: Dat zijn de maandelijkse avonden van het Alzheimer Café. De laatste keer dat we met elkaar goed gelachen hebben, dat was: Op elke bijeenkomst van het Alzheimer Café wordt gelachen. Naast informatieoverdracht en ervaringen uitwisselen is het in ontspannen sfeer bij elkaar komen een van de peilers van het Alzheimer Café. Dus alle ruimte voor een vrolijke lach, maar ook voor een traan. En dat we flink baalden: We kennen geen problemen maar uitdagingen! Leeuwarden is voor ons: De plaats waar we elke eerste dinsdag van de maand ’s avonds een Alzheimer Café organiseren in MFC Ludingawaard aan de Ludinga in Bilgaard. Elke keer met een aansprekend programma en gratis koffie en thee. Als wij de bazen van Leeuwarden waren, dan: Zorgden we ervoor dat er in alle Leeuwarder wijken en in de omringende dorpen laagdrempelige voorzieningen kwamen voor mensen met dementie.  Er moeten meer inloopmogelijkheden zoals het Odensehuis komen. Als ik we in een ander land zouden moeten wonen, dan gingen we met zijn allen naar: Denemarken, waar het wat betreft de opvang en zorg voor mensen met dementie veel beter geregeld is. We zouden graag de volgende personen voor een lintje willen nomineren: Als er iets uitgereikt moet worden, dan graag aan de mantelzorgers van mensen met dementie, want het zorgen voor iemand met dementie vraagt veel. Mooier nog zou zijn dat iedereen in Nederland het speldje ‘Vergeetmenietje’ gaat dragen om de verbondenheid met mensen met dementie te laten zien en de strijd van Alzheimer Nederland om deze ziekte draaglijker te maken te steunen. De speldjes zijn te koop in het Alzheimer Café of via Alzheimer Nederland. Wat Culturele Hoofdstad 2018 voor ons betekent: De organisatie van Culturele Hoofdstad wil 2018 tot een feestjaar voor iedereen maken. We hopen dat deze woorden worden waargemaakt. CH2018 is voor ons pas geslaagd als ook mensen met dementie zich volwaardig lid kunnen voelen van onze ‘mienskip’. Wat ons bindt is: Onze verbondenheid met mensen met dementie en hun naasten We hopen met z'n allen door te gaan tot: Alle mensen met dementie en hun naasten zich gehoord voelen en dat zij kunnen rekenen op de professionele hulp die ze verdienen. Kom dinsdag 9 januari ook! Op dinsdag aanstaande komt kunstenaar Hendrik Elings in het Alzheimer Café Leeuwarden. Hier zal Elings zich met zijn project ‘It himd fan heit’ presenteren en de bezoekers laten ervaren wat ‘de mogelijkheden van de beperking’ zijn. Wilt u individueel of als groep meedoen aan deze rubriek? Mail dan naar redactie.hah@ndcmediagroep.nl of doe een belletje naar 0641954610.