Leeuwarderadeel Hartveilig na plaatsen laatste 24/7 AED in Stiens

Stiens - Wethouder Cees Vos van Leeuwarderadeel kon aan het eind van 2017 zijn laatste officiële daad als wethouder uitvoeren; het plaatsen van de laatste 24/7 AED in het '6-minuten netwerk' van de, nu voormalige, gemeente. Dit gebeurde op vrijdag 29 december op het adres Lege Bosse 30 te Stiens.

De afgelopen twee jaar is door Roelof Jan Drijfhout, voorzitter van de EHBO-vereniging Stiens en omstreken, in samenwerking met diverse andere partijen, hard gewerkt aan het realiseren van een '6-minuten zone' in de zeven dorpen van het voormalige Leeuwarderadeel. Een behoorlijke klus, ook al omdat het realiseren van een dergelijk netwerk veel financiële middelen en coördinatie vraagt. En natuurlijk AED’s en geschikte buitenkasten met een pincode. Vanuit zijn zakelijk netwerk wist Roelof Jan de beschikking te krijgen over 25 AED’s van een Woon-Zorggroep in Heerde Gelderland. Zij stelden deze AED’s beschikbaar aan een goed doel. Na het schrijven van een duidelijke motivatie aan de directie van de zorggroep werd besloten dat het doel, Leeuwarderadeel volledig hartveilig te maken, dat goede doel was. Met het verkrijgen van deze AED’s was de klus echter nog niet geklaard. De AED’s moesten worden geplaatst in goedgekeurde buitenkasten die ook 24/7 geopend konden worden door reanimatiehulpverleners. Dit bleek een behoorlijke kostenpost. Maar ook het ophangen van de buitenkasten vergde een investering van €400,- per kast. Met de wetenschap dat in heel Leeuwarderadeel twaalf buitenkasten nodig waren om het netwerk te kunnen realiseren, bleek dit toch wel een zeer uitdagende opgave. Na een gesprek met Lars Atema, Formido  Stiens, kwam al snel een oplossing. Formido wilde de kasten, zodra ze beschikbaar waren, gratis plaatsen. Maar hoe kom je nu aan de benodigde buitenkasten? Na diverse presentaties in de gemeente bij dorps- en buurtverenigingen, Plaatselijk Belang Stiens en met de politieke partijen bleek al snel dat iedereen het belang van een dergelijk netwerk inzag. En dat de investering voor de kasten door diverse partijen konden worden gedaan. Het Mienskips-gevoel was hier zeer duidelijk aanwezig. Afgelopen maand was het zover dat de laatste AED kon worden geplaatst. Door hier een officieel tintje aan te geven werd het belang van een sluitend netwerk nog eens door alle betrokkenen benadrukt. Daarbij kwam wethouder Vos met nog een mooie aanvulling. Doordat het Gemeentehuis in Stiens per 31 december is gesloten bleek de daar aanwezige AED op die plek overbodig. Om deze AED toch een nuttige bestemming te geven werd deze overhandigd aan de bevelvoerder van de Brandweer Stiens. Een mooi initiatief! De werkgroep 'Leeuwarderadeel Hartveilig' laat weten enorm blij met de inzet van alle partijen en initiatieven. Met het realiseren van dit netwerk werd Leeuwarderadeel op de valreep de eerste gemeente die volledig hartveilig is geworden. ,,Met deze wetenschap zijn wij op 1 januari jl. met een goed gevoel overgestapt naar de gemeente Leeuwarden", zo besluit de werkgroep.