Alde Leie is cultuurhistorisch kunstwerk rijker

Alde Leie - Alde Leie kreeg dankzij de Kultuerried Ljouwerteradiel de kans om een kunstwerk te laten vervaardigen met een cultuurhistorisch thema. 

Er werd gekozen om het kunstwerk door een beeldend kunstenaar uit eigen dorp te laten maken, Hein Kocken. Wethouder Rinske van der Meulen verrichtte samen met Bert Fennema (voorzitter Kultuurried) recentelijk de onthulling. Ingrid Massing, bestuurslid van dorpsbelang en kunstenares, gaf de volgende toelichting over het beeld: Harmony Op een centrale plaats in Alde Leie, “ea op’e grins fan lân en see” staat het kunstwerk “Harmony” van beeldend kunstenaar Hein Kocken. Op het voetstuk is afgebeeld dat Alde Leie behoorde tot de drie gemeenten Het Bildt, Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel. De op het voetstuk geplaatste sculptuur verwijst in haar symboliek naar de noodzakelijkheid van “samenleven” in een dorpsgemeenschap. De twee vormen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door de open restvorm in een onophoudelijk spel van aantrekken en afstoten.