Restauratie historische kassen Snakkerburen mogelijk dankzij subsidie

Snakkerburen - De provincie Fryslân heeft de stichting Doarpstún Snakkerbuorren een subsidie van €99.000,- toegekend voor de restauratie van een historische druivenkas en kweekkas.

Dit is voor de stichting een mooie eerste aanzet om het kassencomplex te restaureren. Omdat de stichting zelf echter niet over voldoende financiële middelen beschikt zal de restauratie van start gaan als subsidiënten en sponsors voor de benodigde aanvullende middelen gevonden zijn. De kassen zijn van cultuurhistorisch belang omdat het bewaard gebleven voorbeelden zijn van de ontwikkelingsgeschiedenis van tuinbouwgebieden in- en rondom Leeuwarden. Het kassencomplex heeft een bijzondere waarde omdat er twee verschillende typen kassen van hetzelfde tuinbouwcomplex zijn overgebleven. De druivenkas, type kniekas, is van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een begin twintigste-eeuwse druivenkas. Als de restauratie van de druivenkas voltooid is, wordt de oorspronkelijke druiventeelt in zijn oude glorie hersteld. De nog aanwezige ranken zijn van het ras 'Frankenthaler'. De oude soort werd in de vorige eeuw veel in het Westland gekweekt voor de export. Met de restauratie wordt daarnaast een historische indruk van het werk en leven van de families van de oorspronkelijke tuinbouwbedrijven in stand gehouden. De kassen en de omliggende grond zullen onderdeel worden van de doarpstún Snakkerbuorren. Op deze doarpstún worden biologische gewassen geteeld. De initiatiefnemers zijn verder van plan om rond de kassen een klein informatiecentrum in te richten. In dit info-centrum kan door middel van onder meer foto’s, tekst, oud gereedschap een overzicht worden gegeven van de tuinbouwgeschiedenis in Snakkerburen en Lekkum. Tevens is men voornemens om de gerestaureerde kassen in te zetten als cultuurhistorisch geschiedenisproject voor basisschoolleerlingen en de grote kas onder meer gaan gebruiken voor workshops, lezingen en dergelijke.