Bekende Fries start Canons van de Friese dorpen en steden

Jirnsum - Een bekende Fries verzorgt op 19 januari 2018 de officiële aftrap van het project 'Canons van de Friese dorpen en steden'. De aftrap vindt plaats om 15.00 uur in De 2 Gemeenten in Jirnsum.

In 2018, het jaar van de culturele hoofdstad, worden alle dorpen en steden in Friesland in de gelegenheid gesteld om hun eigen historische canon te schrijven op de speciaal daarvoor gemaakte website www.dorpscanon.nl. De gedachte is dat alle dorpen en steden in Friesland een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben die het waard is om vast leggen in een historische canon. Een kleine veertig dorpen hebben zich inmiddels aangemeld voor deelname. Het project gaat op 19 januari officieel van start. Op dat moment zal de website worden onthuld en wordt er achtergrondinformatie over het project gegeven. Ook komen dan de eerste dorpscanons online die door drie dorpen in de testfase zijn aangemaakt. Een bekende Fries zal ingaan op de historie van zijn geboorteplaats. De startbijeenkomst is bedoeld voor verenigingen van plaatselijke belang, historische verenigingen, lokale overheden, erfgoedinstellingen en een ieder die geïnteresseerd is in het project. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelding via de website gewenst. Aan het project werken mee: Tresoar, Stichting Doarpswurk, Afûk, Bureau Erfgasten, It âlders erf en Bureau DeeEnAa. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.