Asieldier van de week | Konijn Albert

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat deze week om

Albert. Albert is een groot konijn, maar met een klein hartje.  Hoe groot hij ook is, alles is in het begin even spannend. Als je hem benadert gaat hij onzeker in een hoekje zitten, maar als je hem heel rustig benadert vindt hij het zeker lekker om even aangehaald te worden. Als hij even tijd krijgt om te wennen aan zijn nieuwe baasje en onderkomen zal dit vast snel beter gaan. Omdat Albert een groot konijn is zoeken we voor hem een plekje waar hij vrij in huis mag lopen, hij is namelijk zindelijk, of waar hij een grote ren of tuin tot zijn beschikking krijgt. Ook zoekt hij gezelschap in de vorm van een leuk vrouwtjeskonijn, wel moet hij eerst nog gecastreerd worden. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.