Voortvarende Vrouwen naar opening LF2018

Leeuwarden - De 'Voortvarende Vrouwen' uit Rottevalle en omstreken gaan - op uitnodiging van Tryater - op 27 januari naar Leeuwarden om daar het publiek te vermaken met hun visvrouwenliedjes.

Het optreden vindt plaats op het terras van de 'Walrus', op het Gouveneursplein, nabij de Blokhuispoort waar het infocentrum van LF2018 zich bevindt. Ze vermaken het publiek dat langs de route naar één van de pleinen gaat. Op de drie grote pleinen vinden ook van 19.00 - 21.00 uur allerlei activiteitenplaats. Joke van der Zwaag krijgt daar op verzoek van Tryater in opdracht van LF2018 de mogelijkheid een aantal evenementen te promoten, die in de loop van het Culturele jaar 2018 in Smallingerland georganiseerd worden. De Beurtveer Rottevalle-Leeuwarden kreeg prioriteit en werd uit het grote aanbod van evenementen gehaald. De beurtveer met het skûtsje de Rot vaart dit jaar op vrijdag van Rottevalle naar Drachten en zal aansluiten bij de Turfrace LF2018.  Een mooie gelegenheid om op 27 januari het evenement Turfrace 2018 ook mee te nemen in de promotie. Een tweedaags evenement met een zeilwedstrijd (zeilen, bomen en jagen) van Drachten naar Leeuwarden met skûtsjes en pramen dat plaats vindt op 25 en 26 mei. De wedstrijdroute loopt niet  langs de vijf dorpen zoals in vorige edities, maar wordt wel met medewerking vanuit de Mienskip van de vijf dorpen georganiseerd. Het  skûtsje 'de Rot' zal in stijl, zoals we van de beurtveer gewend zijn meevaren met de vloot. Ook het Shantyfestival Smallingerland, dat op 22 september aanstaande wordt gehouden zal de nodige aandacht krijgen. Sinds het Skûtsjejier, het thema in het Culturele jaar 2013 in de Gemeente Smallingerland vindt er om de twee jaar een groot Shantyfestival plaats. Twaalf koren uit Binnen-en Buitenland zullen op zes verschillende podia in het centrum van Drachten optreden en Drachten verandert voor één dag in een bruisende havenstad. Ook dit evenement wordt voor en door de Mienskip gedragen. Om 21.30 uur zal de officiële opening van LF2018 plaats vinden op het Wilhelminaplein in Leeuwarden.