Forse afname WW in Friesland in 2017

Leeuwarden - De WW in Friesland kende over het vorige jaar een flinke daling. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan en vinden WW’ers vaker werk. Dit geldt voor alle sectoren. Vooral in de bouw, uitzendsector en zorg & welzijn zijn deze positieve ontwikkelingen zichtbaar.

Eind december telde Friesland 13.765 WW-uitkeringen. Dat is 4,1% van de beroepsbevolking. In december nam het aantal WW-uitkeringen in Friesland verder af met 32 uitkeringen (-0,2%). Traditioneel stijgt het WW-bestand juist in de maand december. Door de aanhoudende economische groei is dit in 2017 echter niet het geval. Mede hierdoor is er een forse daling van het WW-bestand op jaarbasis. Zo verstrekt UWV in Friesland ten opzichte van een jaar geleden 4.421 minder WW-uitkeringen (-24,3%). Alle sectoren in Friesland laten deze daling op jaarbasis zien. Positieve ontwikkelingen in alle sectoren Het jaar 2017 toont over de gehele linie een afname van het WW-bestand. De daling van de WW is het meest zichtbaar in de bouw, de uitzendbranche en zorg & welzijn. De bouw profiteert van de economische groei en de daarmee gepaard gaande investeringen. In de uitzendsector zijn het met name de technische en bouwberoepen die een daling laten zien. Bij werkgevers is er veel vraag naar dit soort beroepen. Ook zorg & welzijn draagt bij aan de daling van het WW-bestand. Doordat de zorg een grote sector is in Friesland, gaat het bij de daling om veel WW-uitkeringen. UWV verwacht dat deze positieve ontwikkelingen in 2018 verder doorzetten. Regionale verschillen In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in december af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het noorden voor.
  • UWV verstrekte eind december in de provincie Groningen 11.741 WW-uitkeringen; 0,8% minder dan vorige maand. In Groningen is het aantal WW-uitkeringen eind december 23% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe was in december met 0,7% gedaald naar 11.081. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 21,7%.