Mantelzorg Café Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Twijzelerheide - KEaRN Steunpunt Mantelzorg nodigt belangstellenden uit voor het Mantelzorg Café op dinsdag 13 februari 2018. Thema van dit café: Mantelzorg en familierelaties.

De overheid wil de zorgkosten beperken door een beroep te doen op solidariteit tussen bloedverwanten. Dat klinkt mooi, maar is het ook realistisch? Familie wordt vaak vanzelfsprekend als mantelzorger gezien. Volgens hoogleraar zorgethiek Marian Verkerk (Universiteit van Groningen) is dit een te romantisch en ook een verouderd beeld van hoe familie werkt. Tijdens dit Mantelzorg Café wil KEaRN Steunpunt Mantelzorg hierover met u in gesprek. Tijd en plaats: 14.00-16.00 uur Doarpshûs De Jister, Bjirkewei 103-A, 9287 LC Twijzelerheide 19.00-21.00 uur Doarpshûs De Einekoer, Heermawei 3, 9256 HR Ryptsjerk Het Mantelzorg Café is er voor alle mantelzorgers uit de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, u bent op beide locaties van harte welkom! Opgave voor dinsdag 6 februari via mantelzorg@kearn.nl of 0511 465200 (tussen 9.00 en 13.00 uur).