Asieldier van de week | Famke

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Famke. Famke wil zelf zoveel mogelijk naar buiten. Ze tikt op het raam als ze naar binnen wil voor een aai, knuffel en eten. Ze zit ook graag op schoot of kruipt lekker naast je. Famke is wel een typisch damespoesje. Ze kan kroelen en aandacht vragen, maar heel soms kan ze best fel worden en dan zacht bijten, meestal schrikt ze zelf hier ook van en dan is het zo weer over. Ze heeft met sommige mensen een grote klik en diegene kan alles bij haar doen en dan vertoont ze nooit fel gedrag. Het is daarom belangrijk om een band met haar op te bouwen en haar de tijd te geven om je te vertrouwen. Daar zal wat tijd overheen gaan en dit gebeurt dus niet een paar dagen. Door haar soms wat felle gedrag is ze niet geschikt voor kinderen. Ze is het liefst de enige kat in huis. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, De Waadhoeke, Harlingen, Vlieland en Ameland.