Teksten op gebouwen in Leeuwarden in kader LF2018

Leeuwarden - Gebouwen in de Leeuwarder binnenstad worden voor het openingsweekend van Culturele Hoofdstad Leeuwarden – Fryslân LF2018 voorzien van teksten.

Op de gebouwen wordt op een speelse en beeldende manier taal zichtbaar gemaakt. Het is onderdeel van het project Sichtberens. Dit laat de Friese taal en meertaligheid zien aan de bewoners en bezoekers van de stad. In de loop van 2018 komen er meer tekstwerken bij in het centrum. Op plekken die bepalend zijn voor de betekenis van de korte zinnen. Ook het Liwwadders komt aan bod. Kunstenaar Marten Winters en ontwerper Aad van Altena zijn de bedenkers. Samen met het team van Lân fan Taal vonden ze geschikte locaties. ,,We willen taal tot leven brengen met eenvoudige en rake teksten die iets toevoegen aan de openbare ruimte.”  Fernijend en ynspirearend Met het project Sichtberens wil de provincie Fryslân de positie van het Fries in de openbare ruimte versterken, samen met gemeente Leeuwarden. Gedeputeerde Sietske Poepjes: ,,Mei dit projekt meitsje wy it Frysk en meartaligens op in fernijende en ynspirearende wize sichtber yn de iepenbiere romte. Wy hoopje dat dizze foarbylden yn Ljouwert in ynspiraasje binne foar oare gemeenten in Fryslân.” Meer informatie over het project is te vinden op de website: www.sichtberens.nl