Expositie ‘ienkennich lânskip’ in Roos van Tudor

LEEUWARDEN - In Galerie De Roos van Tudor aan de Eewal in Leeuwarden sinds momenteel de tentoonstelling ‘ienkennich lânskip/eenkennig landschap’ te zien. Met negentien gedichten van dichter Eppie Dam uit Sloten en 41 foto’s van fotograaf Gijs Dragt uit Zwolle krijgt het Friese landschap tweetalig vorm in woord en beeld.

Tevens is het een nieuw samenwerkingsverband tussen fotograaf Dragt en dichter Dam. Tien jaar geleden brachten Dragt en Dam tekst en beeld al eens bij elkaar in het boek Yesoymim Weeskes waarin Dam de Jiddische gedichten vertaalde en Dragt de Joodse sporen in Friesland in beeld bracht. Dat boek werd toen onder andere geschreven door Bert Looper en uitgegeven door Tresoar. Ook nu is het bij de tentoonstelling horende boek met de gelijknamige titel uitgegeven bij Tresoar. ,,Ik schilder met de camera’’, zo omschrijft Dragt het basisprincipe van zijn eigen werk. ,,Ik heb een werkruimte in een klooster in Zwolle en dat is best wel een serene plek om te werken.’’ Wie de ‘mensloze’ landschapfoto’s bekijkt kan zich wel een beetje een voorstelling maken bij het woord sereen. Eigenzinnig is het door Dragt ontworpen boek ook. ,,Het is een eigenwijze bundel zonder hoofdletters en zonder een tekst op de rug. Want het is geen boek voor de boekenkast maar een boek voor de salontafel’’, zo zei Dragt in zijn inleiding. Aan directeur Bert Looper van Tresoar de taak de tentoonstelling te openen en het lag voor de hand te citeren uit de Laudatio die in oktober 2017 werd uitgesproken toen Eppie Dam de Gysbert Japicxpriis 2017 kreeg voor de dichtbundel Fallend ljocht. Het is een formule van woord en beeld die over de eigen grenzen heen reikt, die verschillende werelden bij elkaar brengt en de grenzen verlegt, een reis door het Friese landschap waarbij weidsheid en abstractie hand in hand lopen, zo zei Looper. Maar ook hier liet het ‘ienkennich lânskip’ zich van een andere kant zien door een tweede exemplaar te reserveren voor LC-journaliste Jantien de Boer, die niet geheel toevallig op de eerste lentedag in maart vorig jaar naam maakte met haar boek Landschapspijn. De titel is ontleend aan een uitspraak van hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma en het is een ‘pamflet’ over de ‘toekomst van ons platteland’. Een eerbetoon aan De Boer dus die refereert aan het contact dat zij had met dichter Dam. Hoe Dam zich tijdens een winterse dag op een zolderkamertje in Sloten verdiepte in de geest van een nabije ‘mangelbeam’ die zich afvroeg ‘Sil ik no útrinne of yn febrewaris?’ Met de tentoonstelling ‘ienkennich lânskip/eenkennig landschap’ in gedachten zou je deze beeldspraak kunnen doortrekken naar de actualiteit: het is iets eerder geworden en de expositie is ook nog de gehele maand februari te bezichtigen aan de Eewal, met 24 februari als laatste dag.