Geheugenkoor verhuist naar grote zaal Swettehiem

Leeuwarden - Kent u ze nog, de liedjes van vroeger? Ook als geheugenproblemen iemands leven beïnvloeden, blijkt dat mensen zich de liedjes uit hun jeugd vaak nog heel goed herinneren. En wat is er dan leuker dan samen deze melodieën zingen.

Daarom wordt voor mensen met dementie en hun naasten maandelijks een gezellige meezingmiddag georganiseerd. Met begeleiding van Piet en Koos op de accordeon (foto) wordt samen met de deelnemers een keus uit het tekstboek met een repertoire van meer dan vijftig nummers gemaakt. Vijf jaar geleden ging dit ‘geheugenkoor’ van start en al vijftig keer kwam men bijeen in Eeltje’s Hiem. Maar omdat dit gebouw niet meer op zondag geopend is, moest het koor verhuizen. Vanaf heden is Swettehiem het nieuwe thuis. ,,Aanstaande zondag 28 januari vieren we dan ook ons eerste lustrum in de grote zaal van Swettehiem", aldus de organisatie. Men vervolgt: ,,We starten om 15.00 uur met ‘Breng eens een zonnetje onder de mensen’ en om 16.30 uur klinkt het vertrouwde slotlied: ‘Que sera sera, wat later de toekomst biedt, dat weten wij mensen niet… In de jaren van ons bestaan hebben we al veel trouwe bezoekers gehad en naast het samen zingen groeide ook de betrokkenheid bij elkaar. Voor veel deelnemers vormt het bezoeken van het geheugenkoor een leuk uitstapje waarvoor soms zelfs andere afspraken afgezegd worden. We hopen op veel -ook nieuwe- deelnemers zondag! Het is de bedoeling dat mensen samen de meezingmiddag bezoeken: iemand met dementie samen met de partner of een mantelzorger." Deelname is gratis en vrijblijvend (alleen voor koffie en thee in de pauze wordt een kleine bijdrage gevraagd). U kunt maandelijks deelnemen, maar ook een eenmalig bezoek is geen probleem. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-45702618 of met 06-41455700.