Verleden Friesland in beeld in Fries Museum

LEEUWARDEN - De geschiedenis van Friesland en het Friese landschap is samengevat in een animatiefilm. De film is te zien op de eerste verdieping van het Fries Museum.

Fries Land laat zien hoe het land en de interpretaties daarvan door de jaren heen veranderen. Dit gebeurt aan de hand van geografische en historische kaarten, reikend van 10.000 jaar voor Christus tot vandaag de dag. De tentoonstelling is een introductie op Elf Steden, Ferhaal fan Fryslân, De Terp, De Dijk en Hindeloopen. Met de toevoeging van Fries Land staat de hele eerste verdieping van het Fries Museum in het teken van Friese cultuur en historie. Verschillende vormen Het Friese landschap heeft in het verleden verschillende verschijningsvormen aangenomen. Van een veengebied waar het water heerste, een streek waar terpen een veilig heenkomen boden, naar een provincie rijk aan meren en waterwegen, veilig omringd door dijken. Historici en cartografen hebben door de eeuwen heen het land in beeld gebracht, en hun werk is tijdens deze tentoonstelling te zien.