Asieldier van de week | Rex

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren.

Het gaat deze week om Rex, een kruising Japanse Spaniel van tien jaar. Rex is een klein kereltje met een beetje een onzeker karaktertje. Ondanks zijn onzekerheid is Rex een echt gezelschapshondje dat graag bij je op schoot zit en vertroeteld wordt. Rex was een makkelijk hondje bij zijn vorige eigenaar, hij was erg aanhankelijk, ging graag mee voor een wandeling, ging mee op de fiets en dus eigenlijk overal mee naar toe. Buiten kan hij dus echt genieten van een wandeling. Momenteel vindt hij mensen wat spannend. Je zult langzaam met hem een vertrouwensband aan moeten gaan en veel geduld en liefde in moeten zetten. Rex kan prima even alleen thuis zijn. In huis is hij een zeer rustig hondje. Hij moet wel even wennen in een nieuw huis, de eerste weken kan hij nog niet veel alleen gelaten worden. Soms is Rex echter wel een pittig mannetje: je mag niet aan zijn bekje of pootjes zitten; omdat die zeer gedaan hebben wil hij dat nu niet meer toelaten. Dan gaat hij grommen. We plaatsen hem om die reden bijvoorbeeld niet bij kinderen. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl of bel 058 2664300. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, De Waadhoeke, Harlingen, Vlieland en Ameland.